Mediaconcentratie in Vlaanderen: waar zitten SBS en De Vijver?

Posted on Sun 23 January 2011 in misc

Inleiding

Zowel De Persgroep als De Vijver (Woestijnvis/Humo) hebben de laatste weken interesse getoond voor de overname van SBS Belgium (VT4 en VijfTV). In de reacties hierop lijkt men--net als bij de overname van Vitaya door de Vlaamse Media Maatschappij in november--weinig aandacht te hebben voor de impact die dit heeft op de huidige, sterke mediaconcentratie in Vlaanderen.

Om het debat een beetje te kaderen, maken we een visualisatie van het mediabezit over verschillende mediacategorieën heen. We baseren ons op het rapport "Mediaconcentratie in Vlaanderen 2010" en selecteren de dagbladen, de 7 grootste tv-zenders naar aandeel gemiddelde kijktijd (overige: 18%), de 20 tijdschriften met grootste oplage en de 9 grootste radiozenders naar aantal luisteraars (overige: 10%). Samen geeft dat een verzameling van 48 mediaproducten.

Al deze mediaproducten linken we aan de uiteindelijk verantwoordelijke mediagroep of onderneming, rekening houdend met gezamenlijke ondernemingen zoals de Vlaamse Media Maatschappij (fifty-fifty Roularta en De Persgroep). Bijkomende organisaties zoals Belga of Coldset Printing Partners, waarin de mediagroepen samenwerken maar niet noodzakelijk met een rechtstreeks mediaproduct als output, worden ook opgenomen.

Binnen elke mediacategorie (tv, radio, dagblad, tijdschrift) voeren we de cijfers in over het relatieve marktaandeel (als percentage). Vervolgens tellen we deze percentages op per mediabedrijf en aggregeren doorheen de eigendomsstructuur tot bij de uiteindelijke mediagroep.

Beschrijving netwerk

De resulterende som van deze percentages, gewogen naargelang de hoeveelheid aandelen in dochterbedrijven, bepaalt de grootte van de verschillende nodes en kan men beschouwen als een indicatie van het rechtstreekse en onrechtstreekse aandeel dat een mediabedrijf of groep heeft in het totale media-aanbod.

Door de selectie van de grotere mediaproducten vallen drie van de tien grote mediagroepen in Vlaanderen uit het beeld (Alfacam, Belgacom en Telenet). De overige mediagroepen vormen drie clusters. Zo heb je ten eerste de VRT, ten tweede SBS Belgium en tenslotte een gelinkt netwerk rond de commerciële mediagroepen Sanoma, Corelio, Concentra, Roularta en De Persgroep.

Mediaproducten die niet gelinkt zijn aan één van de vijf centrale mediagroepen zijn bijzonder schaars. Enkele voorbeelden zijn zeer gerichte tijdschriften zoals "Kerk en Leven" en "De boer en de tuinder". Dat de 48 meest prominente mediaproducten, gespreid over veschillende mediadomeinen, grotendeels terug te voeren zijn tot enkele gelinkte mediagroepen is een verontrustende vaststelling.

SBS Belgium is de laatste, nog op zichzelf staande commerciële mediagroep in het schema. Haar inlijving door De Persgroep of De Vijver (met hulp van Sanoma of Corelio?) lijkt de vastgestelde mediaconcentratie enkel te versterken.